Ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de încălzirea locuinţei cu lemne/gaz/ energie electrică

1) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială;
2) Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
– copii după BI-CI;
– certificatele de naştere ale copiilor;
– certificatul de căsătorie;
– hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
– actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
3) Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa în luna octombrie 2019 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie, cererea care va fi depusă în luna noiembrie va fi completată cu veniturile aferente lunii octombrie).
Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:
– drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum şi suma corespunzătoare), sau activitaţi independente;
– indemnizaţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole (APIA), alte drepturi etc;
– veniturile obţinute din dobânzi.
4) Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, comodat, folosinţă, pentru titular viza de reşedinţă obligatorie pe actul de identitate.

5) Certificat fiscal de la biroul de Impozite şi Taxe Locale (Primărie)

6) Factura de la furnizorul de gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, pentru persoanele care au contract încheiat cu furnizorii.

7) Dosar cu şină.

ATENȚIE!

Beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligația ca în termen de 5 zile să anunțe orice modificare a situației din dosar care poate duce la modificarea cuantumului sau la încetarea drepturilor acordate.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support