Alocația de stat

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:

a) 300 lei, pentru copiii cu vârsta între 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 150 lei, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, până la finalizarea studiilor.

Legislație

Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, republicată;

Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii.

  1. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copii:

– Cerere tip utilizată în situaţia în care dosarul de alocaţie se depune în acelaşi timp cu cel de indemnizaţie; Descarcă

– Cerere tip utilizată în situaţia în care se depune doar dosarul de alocaţie; Descarcă

– Certificat naştere copil – original şi copie;

– B.I./C.I./C.I.P. al ambilor părinţi – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului/titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);

– Copie dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;

– Copie hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ;

– Copie hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;

– Copie hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;

– În situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

  1. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copiii născuți în UE:

– Cerere tip; Descarcă

– Certificat naştere copil – copie şi original;

– B.I./C.I./C.I.P. al ambilor părinţi – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului/titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);

– Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România;

– Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au  fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie;

– Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranți vor depune documente justificative care să ateste datele de identificare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.

  1. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copiii născuți în Republica Moldova:

– Cerere tip; Descarcă

– Certificat naştere copil – original şi copie;

– B.I./C.I./C.I.P. al ambilor părinţi – original şi copie;

– Extras cont pe numele solicitantului/titularului – (dacă se doreşte plata în cont bancar);

Observații:

  1. La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor părințişi ale copiilor, în ORIGINAL;
  2. Se completează, în plus, şi alte tipizate, în funcţie de situaţie.
  3. IMPORTANT –La depunerea dosarului, este necesară prezenţa ambilor părinţi, dacă nu sunt căsătoriţi.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support