Alocaţia pentru susţinerea familiei

Familiile care au în îngrijire copii, cu un venit net pe membru de familie de până la 530 lei, care îndeplinesc şi alte condiţii referitoare la bunurile materiale aflate în posesie, precum şi la frecventarea de către copiii de vârstă şcolară a cursurilor, pot solicita primăriei de domiciliu acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei.

Alocaţia pentru susţinerea familiei este un beneficiu social selectiv, care se acordă prin testarea mijloacelor de trai şi este reglementat de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, modificată şi republicată.

Cuantumurile se stabilesc în raport cu tipul familiei, veniturile realizate şi numărul de copii îndreptăţiţi să beneficieze.

Cuantumul alocaţiei pentru susținerea familiei începând cu data de 01.11.2014

Tipul familieiVenit până în 200 lei / membruVenit între 201 – 530 lei/membru
Familie cu 1 copil8275
Familie cu 2 copii164150
Familie cu 3 copii246225
Familie cu 4 sau mai mulţi copii328300

Cuantumul alocaţiei pentru susținerea familiei monoparentale începând cu data de 01.11.2014

 Tipul familieiVenit până în 200 lei / membruVenit între 201 – 530 lei/membru
Familie cu 1 copil107102
Familie cu 2 copii214204
Familie cu 3 copii321306
Familie cu 4 sau mai mulţi copii428408

Legislație:

– Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

– O.U.G. 93/2016

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF), care se acordă pentru familii cu copii în întreţinere şi un venit net lunar de până la 530 lei/membru de familie

– copie CI/BI ale părinţilor;

– copie certificatul de căsătorie;

– copie certificatele de naştere ale copiilor şi CI/BI pentru copii de peste 14 ani;

– copie livretul de familie, completat la zi;

– copie Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ, certificat de deces sau adeverinţă de la Penitenciar pentru soţul arestat, dacă este cazul;

– copie Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare a copiilor;

– Adeverinţe privind venitul net(adev. salariat/cupon șomaj/cupoane alocații și indemnizații/cupoane de pensie/ decizie APIA etc.). În adeverinţele de salariat, este necesar să se menţioneze salariul net pentru luna anterioară depunerii cererii, cu precizarea dacă se beneficiază sau nu de bonuri de masă, inclusiv valoarea acestora;

– Adeverinţe de elev cu precizarea numărului de absenţe nemotivate din ultimul semestru şcolar încheiat, nota la purtare şi menţiunea repetă/nu repetă; dacă repetă, se va menţiona motivul, iar în caz de motiv medical, se va ataşa copie după certificatul/documentul medical;

– copie certificat de încadrare in grad de handicap, dacă este cazul;

– Adeverinţa de la Registrul agricol(Primărie);

– Certificat fiscal (Primărie);

– cerere tip ASF;

– Un dosar cu șină.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support