COMPARTIMENT PROTECȚIA COPILULUI

COMPARTIMENT PROTECȚIA COPILULUI

Alocație de stat

Condițiile de acordare a alocației de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

 

Acte necesare pentru alocaţia de stat

– cerere completată şi semnată de ambii părinţi ai copilului

– certificat de naştere pt.copil (original+copie)

– carte de identitate  pentru ambii parinti (original + copie )

– documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz;

-dacă solicitantul optează pentru primirea alocaţiei de stat în cont personal se solicită contul IBAN de la bancă.

-1 dosar plic

 

Indemnizație stimulent sprijin lunar

Indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și sprijinul lunar pentru îngrijire copil se acordă în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare.

 

Acte necesare:

-cerere tip
-cărțile de identitate ale părinților (copie+original)
-certificate de naştere pentru toţi copiii (copie+original)
– certificat de căsătorie sau livret de familie (copie+original) – în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se prezintă anchetă socială de la Autoritatea tutelară
-certificat de încadrare în grad de handicap pentru copil,
-certificat de încadrare în gradul grav sau accentuat de handicap pentru părinte (dacă este cazul )
-cerere aprobată de conducerea unităţii în vederea intrării în concediu pentru creşterea copilului
-adeverinţă tip completată de angajator (Anexa 2 din HG nr.52/2011)
-dispozitia de suspendare a contractului individual de muncă
-declarațiile unice pentru plăți cu titlu de impozit privind venitul din activități independente pe cele 24 luni anterioare nașterii copilului și dovadă suspendare activitate (pentru persoanele fizice autorizate)
-adeverință eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate (CNAS-CJAS Alba) privind concediile medicale de sarcină și lăuzie din care să reiasă perioada în care mama a beneficiat de indemnizație de maternitate (daca este cazul)
-dispoziţia de reîncepere a activităţii ( pentru dosarul de stimulent)
-hotarâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament ori plasament în regim de urgenta( potrivit legii)
-dacă solicitantul optează pentru primirea indemnizaţiei, stimulentului de inserție sau sprijinului lunar în cont personal, se solicită contul IBAN de la bancă
-un dosar plic

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support