COMPARTIMENT PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

COMPARTIMENT PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP

     Beneficiile de asistenţă socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, sunt măsuri de redistribuţie financiară destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege, iar serviciile sociale reprezintă ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea coeziunii sociale.

     Asistenţa socială a persoanelor cu handicap este asigurată de „Compartimentul protecţia persoanelor cu handicap” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Alba Iulia, în baza  Legii   nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

     Beneficiarii sunt: acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale.(Legea 448/2006, art2.)

     Dreptul la asistentă socială sub formă de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

     Cererea si actele doveditoare se depun spre inregistrare de persoana cu dizabilităţi, familia sa, reprezentantul legal, sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap, pentru:

Efectuarea anchetei sociale

     Efectuarea anchetei sociale la domiciluil persoanelor solicitante întocmite în vederea încadrarării într-o categorie de grad de handicap. Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Eliberarea cardului – legitimaţie

     Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Cardul-legitimaţie de parcare este valabil până când expiră certificatul de încadrare în grad de handicap.

     Întocmirea şi transmiterea dosarului pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă
Se întocmeşte şi se trasmite dosarul către D.G.A.S.P.C Alba pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă din judeţul Alba 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support