Cantina de ajutor social

            Cantina de ajutor social Alba Iulia funcționează ca serviciu de zi și a fost înfiinţată în cadrul Direcției de Asistență Socială în baza H.C.L. nr. 234/13.10.1998 modificată prin  HCL nr. 37 din data de 23 februarie 1999 și HCL 122/28.05.2001.

            Scopul serviciului social ,,Cantina de ajutor Social” este prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost, conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, pentru persoanele aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite.

Serviciul social ,,Cantina de ajutor Social” funcţionează cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • Legea asistenței sociale, nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, Anexa nr. 2;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentruaprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, Anexa nr. 9.

 

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate prin  ,,Cantina de ajutor Social”  sunt:

 1. a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 2. b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevazută la lit.” a”;
 3. c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social şi care provin din familii dezorganizate;
 4. d) pensionarii;
 5. e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 6. f) invalizii şi bolnavii cronici;
 7. g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

ACTE NECESARE PENTRU CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

 • Acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);
 • adeverinţa de elev cu menţiunea daca primeste bursa sau bani pen­tru liceu şi cuantumul acestora;
 • adeverinţă de venituri (adeverinţă de venit de la Administrația Financiară, adeverinţă de salariu net, cupon pensie, cupon ajutor de şomaj, cupon de ajutor social, cupon alocaţie de stat pentru copii) pe luna anterioară depunerii dosarului după caz declaraţia pe proprie răspundere a beneficiarului, în original;
 • Hotărâre de plasament/încredinţare copie şi original;
 • certificat şi hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap;
 • adeverinţă de la medicul de familie pentru toți membrii adulți ai familiei din care să rezulte starea de sănătate (istoricul bolilor) și că nu suferă de boli contagioase;
 • se completează o cerere pentru acordarea portiilor de hrana (click pentru deschiderea documentului);
 • 1 dosar şină;
 • Notă; după caz se pot solicita şi alte acte, care să ajute la o evaluare cât mai precisă a dosarului;
 • Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte prin ancheta socială care se efectuează la domiciliul solicitantului.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support