Centrul pentru Victimele Violenței Domestice

             Serviciul social ,,Centrul pentru Victimele Violenței Domestice”, este un centru fără personalitate juridică,  cu sediul în municipiul Alba Iulia, Bld Republicii, nr.26, locația adăpostului fiind secretă.

             Serviciul social ”Centrul pentru victimele violenței domestice” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 165/2005  privind modificarea şi completarea statului de funcţii şi organigramei aparatului propriu al Direcției de Asistență Socială şi este administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția de Asistență Socială Alba Iulia.

          Scopul ”Centrului pentru victimele violenței domestice” este asigurarea de supraveghere, găzduire şi consiliere a victimelor violenţei domestice.

          Servicii oferite:

   – găzduire pe perioada determinată;

   – asigurarea hranei;

   – integrare/reintegrare socială prin  următoarele activități/servicii:

   – informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale;

   – consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate;

   – educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, educaţie parentală;

   – consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;

   – facilitarea accesului la servicii medicale, decontarea contravalorii certificatului medico-legal pentru victimele violenței domestice, suportarea din bugetul local a cheltuielilor cu asistența medicală a victimelor violenței domestice care nu sunt asigurate medical;

   – suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul;

   – alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor;

   – informare și consiliere juridică.

 

          Criteriile de eligibilitate:                    

   –  existenţa unor agresiuni repetate în mod sistematic asupra beneficiarelor (existenţa certificatului medico-legal sau declaraţii verbale sau scrise de la rude sau cunoscuţi);

   – gravitatea cazului ca urmare aplicării chestionarului gradului de risc prevăzut de Ordinul 2525/2018;

   – lipsa unui spațiu de locuit a victimei violenței domestice, sau în situația în care agresorul nu este evacuat din locuință prin ordin de protecție provizoriu;   

   – starea de sănătate  permite convieţuirea  într-un  colectiv;

   – dorinţa beneficiarilor de a ieşi din cercul vicios al violenţei domestice şi de a-şi schimba situaţia;

   – beneficiarul îşi manifestă în scris consimţământul de a fi ocrotit în centru.

 

            Acte necesare pentru întocmirea dosarului:

  • acte de identitate, copie şi original (B.I, C.I, Carte provizorie), pentru toţi membrii familiei, certificat de căsătorie, de deces (unde este cazul), sentinţa de divorţ (unde este cazul);
  • cererea de admitere semnată de beneficiar, în original; (click pentru deschidere cerere .doc)
  • decizia de admitere aprobată/avizată de conducătorul adăpostului/reprezentantul furnizorului, în original;
  • actul de identitate al beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflaţi în grija sa în adăpost, în copie;
  • în cazul în care beneficiarul solicită admiterea în regim de urgenţă şi se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, se completează o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea prevederilor 326 din Codul penal. Personalul adăpostului poate face demersuri la autorităţile competente în vederea cunoaşterii situaţiei beneficiarului privind actele de identitate (C.I., paşaport) şi a identificării ultimei adrese de domiciliu;
  • contractul de furnizare de servicii semnat de părţi, în original;
  • fişa de evaluare iniţială la admitere/reevaluare a beneficiarului;
  • planul de intervenţie;
  • acord de prelucrare a datelor beneficiarului.

            Dosarul de admitere/respingere în Centrul pentru victimele violenței domestice este aprobat prin dispoziția  directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support