Centrul de zi vârstnici

Centrul de zi pentru persoane vârstnice –

str. Libertății nr. 21, tel. 0258810565

            Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

            Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale- Anexa 6

Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” este înfiinţat  la data de 01.02.2004, urmare a parteneriatului dintre Consiliul Local Alba Iulia, Fundaţia PAEM Alba, Organizaţia Caritas Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în urma finanţării prin programul PHARE 2001 Coeziune economică şi socială, schema de investiţii în servicii sociale şi îşi desfăşoară activitatea pe baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr.165/2005  în cadrul/subordinea  Serviciului Public de Asistenţă Socială, redenumit Direcţia de Asistenţă Socială  prin HCL 249/2013.

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” sunt:

a) persoanele vârstnice cu domiciliul/reședința în Alba Iulia şi ale căror nevoi pot fi acoperite prin activităţile derulate/serviciile oferite.

b) În Centrul de zi pentru persoane vârstnice pot fi admise şi persoane care au împlinit vârsta de 55 ani şi ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate, cu aprobarea directorului Direcţei de Asistenţă Socială.

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local Alba Iulia.

 Personalul care furnizează serviciile:

Resursele umane implicate în acordarea serviciilor sociale sunt: 1 asistent social, 1 psiholog, 1 asistent medical, medic şi 1 inspector de specialitate. Centrul foloseşte voluntari şi încheie cu aceştia contracte de voluntariat, conform legii, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

Conducerea Centrului se află în sarcina Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială şi a şefului Serviciului programe şi servicii sociale.

            Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane vârstnice” este acordarea de servicii sociale  persoanelor vârstnice din municipiul Alba Iulia ale căror nevoi pot fi soluţionate prin activităţile derulate/serviciile oferite, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Obiectivul fundamental al Centrului de zi pentru persoane vârstnice constă în prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea includerii comunitare a persoanelor vârstnice din Alba Iulia, de dezvoltare a unor atitudini de socializare şi combatere a excluderii sociale, de acordare a unor servicii alternative de îngrijire prin abordarea unui model integrat medico-social de furnizare de servicii şi de prevenire a instituţionalizării persoanelor vârstnice.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice acordă, în funcţie de nevoile beneficiarului,  următoarelor servicii sociale:

a) Servicii de asistenţă socială

b)Servicii de reabilitare/ reintegrare socială

c)Servicii de asistenţă medicală – Îngrijiri primare de sănătate

d)Servicii de socializare, recreere şi petrecerea timpului liber

PROIECTE IN DERULARE:

  1. Proiect: EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA SERVICIUL SOCIAL ” CENTRUL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI” ALBA IULIA

Proiect finantat prin POR 2014-2020 cu o valoare totala de 2646305,66 lei din care contributia Uniunii Europene 2213428 lei.

Obiectiv general: Reabilitarea infrastructurii serviciului social ”Centrul de zi pentru varstnici” Alba Iulia in suprafata de 545 mp, extinderea cu 85,70mp, modernizarea acestuia prin dotarea cu echipamente, instalatii si mobilier adaptate nevoilor persoanelor varstnice din Alba Iulia.

  1. Proiect: SENIORI ACTIVI ŞI FERICIŢI PRIN CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Alba Iulia/ Cod MySMIS 2014+ 125398, Contract de finanţare POCU: Nr. POCU/436/4/4/125398

Proiect co-finantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei cu o valoare totala de 754.259,43 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1. Dezvoltarea serviciilor sociale existente destinate persoanelor varstnice vulnerabile furnizate prin Centrul de zi pentru personae varstnice din subordinea DAS Alba Iulia prin dotarea cu echipamente, mobilier, materiale si prin perfectionarea resurselor umane implicate in acordarea serviciilor sociale, respectiv participarea a 7 specialisti la 2 cursuri de perfectionare profesionala si participarea echipei de implementare a proiectului la 1 schimb de experienta cu deplasare la un alt furnizor de servicii sociale destinate persoanelor varstnice.

OS.2.Furnizarea de servicii sociale cu caracter primar (servicii de asistenta sociala) si servicii sociale specializate: servicii medicale, servicii psihologice, servicii de informare si consiliere juridica, kinetoterapie pentru un numar de 165 persoane cu varsta de peste 65 ani din municipiul Alba Iulia, pe o perioada de 30 luni;

OS.3. Facilitarea accesului a cel putin 100 beneficiari CZV Alba Iulia, persoane de peste 65 ani, la servicii de recreere si petrecerea timpului liber, pe o perioada de  30 luni si cresterea participarii varstnicilor la viata comunitatii prin crearea unei retele de voluntari formata din minim 20 persoane varstnice, respectiv prin participarea a cel putin 25 varstnici in Consiliul Seniorilor pe o perioada de 24 luni.

Lista acte necesare pentru înscriere:

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support